Image

御製寰宇通志序昔孟軻氏之意以謂天之髙也星辰之逺也茍求其巳然之跡則其運有常雖千𡻕之乆其日至之度可坐而致朕亦以謂地之大也山川之邈也茍求其巳然之跡則其理有定雖萬邦之志序廣其事物之實可坐而得故古之人求博於其約求難於其易務簡以盡煩務邇以盡逺率猶是也嗟夫深居九五而欲知四海萬邦之詳不出户庭而欲究古今興替之悉自非大有所從事焉則雖役耳目於宵旰疲精

...
《太平寰宇记》

《太平寰宇记》是北宋乐史编著的一部地理总志。全书共二百卷,前一百七十一卷依宋初所置“十三道”,...

中国史地 史部
...
《补寰宇访碑录》

此《补寰宇访碑录》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集4 锦里新編句餘土音武昌...

未分类
...
《027太平寰宇记200卷目2卷(存卷1-3_5-10 )+宋乐史撰+南宋刊第005帖》

此《027太平寰宇记200卷目2卷(存卷1-3_5-10 )+宋乐史撰+南宋刊第00...

未分类
...
《027太平寰宇记200卷目2卷(存卷1-3_5-10 )+宋乐史撰+南宋刊第006帖》

此《027太平寰宇记200卷目2卷(存卷1-3_5-10 )+宋乐史撰+南宋刊第00...

未分类
...
《027太平寰宇记200卷目2卷(存卷1-3_5-10 )+宋乐史撰+南宋刊第007帖》

此《027太平寰宇记200卷目2卷(存卷1-3_5-10 )+宋乐史撰+南宋刊第00...

未分类
...
《027太平寰宇记200卷目2卷(存卷1-3_5-10 )+宋乐史撰+南宋刊第001帖》

此《027太平寰宇记200卷目2卷(存卷1-3_5-10 )+宋乐史撰+南宋刊第00...

未分类
...
《027太平寰宇记200卷目2卷(存卷1-3_5-10 )+宋乐史撰+南宋刊第002帖》

此《027太平寰宇记200卷目2卷(存卷1-3_5-10 )+宋乐史撰+南宋刊第00...

未分类
...
《027太平寰宇记200卷目2卷(存卷1-3_5-10 )+宋乐史撰+南宋刊第003帖》

此《027太平寰宇记200卷目2卷(存卷1-3_5-10 )+宋乐史撰+南宋刊第00...

未分类